Intro Word

 

Tidsbruk:


For å få godkjent denne modulen skal du:


Kompetansemål fra læreplanen som jobbes med i denne modulen: