Intro Excel

 

Tidsbruk: 1 dag

Denne modulen er en introduksjon til Excel.  Dette er et av de viktigste verktøyene du kommer til å bruke i løpet av året.


For å få godkjent denne modulen skal du:

- Forklare hva et regneark er og hva det brukes til
- Kunne forklare kolonner og rader
- Formatering av tall og tekst
- Formatering av tabeller med farger og kantlinjer
- Fryste ruter
- Sortering av kolonner eller rader
- Bruk av enkle regnefunksjoner
- Diagrammer


Kompetansemål fra læreplanen som jobbes med i denne modulen:

Virksomhetsstøtte: