Intro Powerpoint

 

Tidsbruk: 2 timer

Dette er en introduksjonsmodul til PowerPoint. Dette er et av de viktigste verktøyene du kommer til å bruke i løpet av året.

Tips og triks 

Maler


For å få godkjent denne modulen skal du:

 


Kompetansemål fra læreplanen som jobbes med i denne modulen:

Virksomhetsstøtte: