Intro Operativsystem

 

Tidsbruk: 2 timer

Måler er at:

- Du kjenner til hvilke valg og beslutninger du må foreta når du installerer et operativsystem (OS).

 

 


For å få godkjent denne modulen skal du:

- Kjenne til navn på flere operativsystem til forskjellige plattformer (pc/mac/telefoner/nettbrett)
- Kunne finne frem maskinvarekrav / installasjonskrav til forskjellige OS (system requirement)

- Installere et operativsystem på en datamaskin
- Forklare hvilke valg du må gjøre underveis i intallasjonen
- Forklare hva menes med BIOS, å tanke PC, PXE/ onboard NIC installasjon, CD/DVD/USB installasjon
- Skrive teknisk dokument


Kompetansemål fra læreplanen som jobbes med i denne modulen:

Drift og vedlikehold: