Bits & bytes

 

Tidsbruk: 1 dag

Bits & bytes er en introduksjon til tallsystemer og matematikk i IKT-faget.


For å få godkjent denne modulen skal du:

 

Online Ressurs:

Finne hva er hastigheten for dataoverføring:

Finne hvor lang tid vil det ta å overføre en datafil:

Diskusjon med eksempler og formel for utregning:

 


Kompetansemål fra læreplanen som jobbes med i denne modulen:

Drift og vedlikehold: