Intro CV

 

Tidsbruk: 10 - 90 min

CV - curriculum citae. En CV er en oversikt over dine erfaringer og ferdigheter, og her kan du liste opp mye mer enn du tror. En arbeidsgiver er interessert i å vite hva du kan og om du kan ta ansvar - så her er det viktig å få med om du har passet barn hjemme, hva du har jobba med på OD-dager, om du har hatt sommerjobb, hvor du har vært i praksis tidligere og om du har hatt noen verv (elevråd, ungdomsråd, ungdomsklubb). Du trenger ikke å ha fått betalt for å skrive det opp på CVen. Se her for maler og tips.


For å få godkjent denne modulen skal du:

Ha klar en CV som inneholder overskriftene

* kan droppes hvis du ikke har noe å fylle inn


Kompetansemål fra læreplanen som jobbes med i denne modulen:

Norsk: