Jobbsøknad

 

Tidsbruk: 30 - 90 min

Skriv en jobbsøknad til denne stillingen:

Stillingsutlysning

Seksjon IKT i Trøndelag fylkeskommune har ledig læreplass med kontorsted enten i Trondheim eller i Steinkjer. Seksjonen har ca. 35 ansatte fordelt på to administrasjonssteder. Vi har 3-4 lærlinger på begge steder. Seksjon IKT er støttefunksjon for til sammen 500 ansatte på fylkeshusene, og i tillegg betjener vi ansatte og elever ved de videregående skolene, samt tannklinikkene.

Du vil få en spennende læretid med god veiledning og faglig oppfølging.

Angi i søknaden om du ønsker å ha arbeidsplass i Steinkjer eller Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Som lærling vil du få mulighet til å jobbe med oppgaver knyttet til alle målene i læreplanen for IKT-Servicefaget

Kvalifikasjoner

Fullført og bestått Vg2 IKT-servicefag
 

Personlige Egenskaper

Vi tilbyr

Teksten er hentet fra https://karrierestart.no/ledig-stilling/1025433


For å få godkjent denne modulen skal du:


Kompetansemål fra læreplanen som jobbes med i denne modulen:

Norsk: